Advances in research on survey interview interaction

Yfke P. Ongena*, Wil Dijkstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  59 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)177-179
  Aantal pagina's3
  TijdschriftInternational Journal of Social Research Methodology
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift2
  Vroegere onlinedatum29-sep.-2020
  DOI's
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit