Advancing selectivity control with highly reactive organometallic reagents

Massimo Giannerini

Onderzoeksoutput

1772 Downloads (Pure)

Samenvatting

De hoge reactiviteit van harder organometaal reagentia is tekenend voor, tegelijkertijd hun belangrijkste voordeel, alsmede hun limitatie. De voornaamste uitdaging voor methodologie ontwikkeling berust dan ook op de ontwikkeling van procedures die gebruik maken van deze hoge reactiviteit, maar tegelijkertijd de formatie van bijproducten onderdrukken. In dit schrift wordt beschreven waarin de mate van controle over de selectiviteit van Grignard en organolithium chemicaliën, met name in Cu en Pd gecataliseerde reacties, is vergroot. Het eerste deel van dit geschrift omvat de, in Cu gekatalyseerde allylische alkylatisch met Grignard reagentia, niet eerder geobserveerde synthese van Z-geconformeerde dubbele bindingen en ligand geïnduceerde Cu gekataliseerde allylische alkylatisch met organolithium reagentia in omgekeerde regioselectiviteit. Het gebruik van organolithium reagentia in Pd gekatalyseerde koppelingen met organo(pseudo)halides wordt beschreven in het tweede gedeelte. Deze reactie maakt volledig gebruik van de reactiviteit van organolithium reagentia, door snelle transformaties die plaatvinden onder ambiante condities, zonder de aanwezigheid van zij-reacties. Rekening houdende met het gemak waarmee organolithium reagentia gesynthetiseerd kunnen worden, wordt deze methodologie gezien als een belangrijk gereedschap ter verbetering van de relatief inefficiënte en tijdrovende Pd gekatalyseerde koppelingen, tot nog toe een van de meest gebruikte C-C binding creërende reacties.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Feringa, Ben L., Supervisor
Datum van toekenning17-apr.-2015
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7793-3
Elektronische ISBN's978-90-367-7792-6
StatusPublished - 2015

Citeer dit