Advancing the right to health care in China: Towards Accountability

Vertaalde titel van de bijdrage: Het bevorderen van het recht op gezondheidszorg in China

Yi Zhang

Onderzoeksoutput

168 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hedendaags is sprake van een bijna universele onderschrijving van het recht op gezondheid (en het recht op gezondheidszorg als onderdeel daarvan). Ondanks de groeiende wettelijke erkenning van het recht op gezondheidszorg, blijkt uit empirisch onderzoek dat de implementatie van dit recht grotendeels retorisch blijft op het nationale niveau. Hoewel China bijvoorbeeld het IVESCR in 2001 heeft geratificeerd, is weinig aandacht besteed aan de tenuitvoerlegging van het recht op gezondheidszorg op nationaal niveau. Schendingen van dit recht zijn dan ook vastgesteld. Aangezien de hervorming van de gezondheidszorg in China de zogenaamde 'diepwaterzone' ingaat, is het van cruciaal belang voor de Chinese overheid om te onderzoeken hoe iedereen gelijke toegang tot gezondheidszorg te garanderen.
Het doel van deze studie is om bestaande tekortkomingen in China's tenuitvoerlegging van het recht op gezondheidszorg te identificeren. Om vervolgens de resterende uitdagingen te onderzoeken in het kader van het mensenrechten-concept accountability (de plicht van overheden om verantwoording af te leggen). En daaropvolgend aanbevelingen te doen aan Chinese wet- en beleidsmakers voor het implementeren van de Chinese verplichtingen onder het recht op gezondheidszorg middels de conceptwet Basic Health Law. De centrale onderzoeksvraag is daarom of en hoe het ‘verantwoording afleggen’ (accountability) het recht op gezondheidszorg kan bevorderen in het licht van China’s unieke politieke, juridische en sociaal-maatschappelijke context. Op deze wijze worden in deze studie twee verschillende concepten gesynthetiseerd: (1) het recht op gezondheid; en (2) accountability. Beide concepten worden zo in een analytisch raamwerk voor ‘het recht op gezondheid-gerelateerde accountability’ geïntegreerd. Op basis hiervan beoogt de studie een constructief verantwoordingsmodel te bieden dat toegepast kan worden op specifieke gezondheidsproblemen, zowel in China als in andere landen, met name landen met niet-electorale regimes.
Vertaalde titel van de bijdrageHet bevorderen van het recht op gezondheidszorg in China
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Toebes, Brigit, Supervisor
  • Brus, Marcel, Supervisor
Datum van toekenning28-mei-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-1-78068-677-6
Elektronische ISBN's978-1-78068-678-3
StatusPublished - 2018

Citeer dit