Adverse selection and moral hazard in group-based lending: evidence from Eritrea

H.T. Mehrteab

Onderzoeksoutput

6337 Downloads (Pure)

Samenvatting

Krediet krijgen bij de bank is voor de bevolking van ontwikkelingslanden moeilijk. Een erkend probleem. Banken zijn er nu eenmaal niet om veel risico te nemen en solide garanties ontbreken daar doorgaans. Microkredietinstellingen moeten dan een oplossing bieden, vaak in de vorm van groepsleningen. Die geven de grootste zekerheid, want uit onderzoek blijkt dat de groepsleden (sociale) druk op elkaar uitoefenen als weigerachtige terugbetalers niet over de brug willen komen. Een volgende lening kan anders mogelijk in gevaar komen. Het fenomeen groepslening en vragen als 'hoe komen de groepen tot stand' en 'wat is de interactie' vormen het onderwerp van het onderzoek van Habteab Mehrteab. Twee initiatieven in Eritrea, het Southern Zone Saving and Credit Scheme en het Saving and Micro Credit Program worden grondig onder de loep genomen. Bij het verminderen van het risico voor de bank blijkt vooral de rol van de groepsleiders cruciaal.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Lensink, Robert, Supervisor
  • Hermes, Niels, Supervisor
Datum van toekenning10-feb.-2005
Uitgever
StatusPublished - 2005

Citeer dit