Advice for authors from the editors of Perspectives on Medical Education: Getting your research published

Lara Varpio*, Erik Driessen, Lauren Maggio, Lorelei Lingard, Kalman Winston, Kulamakan Kulasegaram, Alisa Nagler, Jennifer Cleland, Johanna Schonrock-Adema, Elise Paradis, Anne Mette Morcke, Wendy Hu, Margaret Hay, Martin G. Tolsgaard

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  216 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)343-347
  Aantal pagina's5
  TijdschriftPerspectives on medical education
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - dec-2018

  Citeer dit