Advies over de toetreding van Nederland tot het VN-verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen: Advies 44

C. Ryngaert, R. van Alebeek, D.A. Dam-de Jong, G.R. den Dekker, B. van Ginkel, André de Hoogh, R.S.J. Martha, A.E. Rosenboom, E. van Sliedregt, J.M.F. Wouters

OnderzoeksoutputProfessional

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijCAVV, Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken
Aantal pagina's23
StatusPublished - 22-dec.-2023

Citeer dit