Advies over het uitkeringsstelsel tussen Rijk en provincies en gemeenten

Maarten Allers, Tjerk Budding, Solke Munneke, Klaartje Peters

OnderzoeksoutputAcademic

106 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijCOELO
Aantal pagina's96
StatusPublished - feb.-2022

Citeer dit