Advies Protocol 16 EVRM inzake de adviesprocedure en wetgevingstechniek van doorverwijzing naar constitutionele normen in het licht van het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Op 29 mei 2020 bracht de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn tweede advies op basis van Protocol 16 EVRM uit. Het Hof verduidelijkt daarin enkele procedurele kwesties van de adviesprocedure en gaat in op de verenigbaarheid van strafbaarstelling door middel van doorverwijzing naar overtreding van een hogere (constitutionele) norm met het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel (art. 7 EVRM). Deze bijdrage beoogt, tegen de achtergrond van de inhoud en totstandkoming van PT16 EVRM, de nadere uitleg en inkleuring van de adviesprocedure door het Europees Hof te duiden.
Daarnaast onderzoekt het de relevantie van het advies voor de Nederlandse normering van de omverwerping van de constitutionele orde in het Wetboek van Strafrecht en in het kader van de versterking van de (weerbare) democratie.
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTM/NJCM-bull. 2020/39
Pagina's (van-tot)498-512
Aantal pagina's15
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten
Volume45
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit