'Aelbert van der Schoor, een Utrechts schilder en zijn werk'

P.B.R. van den Brink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)139 - 167
Aantal pagina's29
TijdschriftJaarboek Oud Utrecht
StatusPublished - 1998

Citeer dit