AEROBIC AND ANAEROBIC METABOLISM OF TRIMETHYLAMINE, DIMETHYLAMINE AND METHYLAMINE IN HYPHOMICROBIUM-X

JBM MEIBERG*, W HARDER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  44 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)265-276
  Aantal pagina's12
  TijdschriftJournal of general microbiology
  Volume106
  Nummer van het tijdschriftJUN
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit