Aerococcus urinae: severe and fatal bloodstream infections and endocarditis

Margriet F C de Jong*, Robin Soetekouw, Reinier W ten Kate, Dick Veenendaal

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Aerococcus urinae is a pathogen that rarely causes severe or fatal infections. We describe four cases of severe A. urinae bloodstream infections. All patients had underlying urologic conditions. Urine cultures, however, were negative.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3445-3447
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Clinical Microbiology
Volume48
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep.-2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit