Aeron Hunt, Personal Business: Character and Commerce in Victorian Literature and Culture

Jesse van Amelsvoort

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)368-369
  TijdschriftJournal of European Studies. Literature and ideas from the Renaissance to the present
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit