Aerosol drug delivery: developments in device design and clinical use

Bart Rottier, Floris Grasmeijer, Paul Hagedoorn, Anne Haaije de Boer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)981-982
Aantal pagina's2
TijdschriftLANCET
Volume378
Nummer van het tijdschrift9795
StatusPublished - 10-sep.-2011

Citeer dit