Affect and physical health: Studies on the link between affect and physiological processes

Vertaalde titel van de bijdrage: Affect en gezondheid: Studies over de relatie tussen affect en fysiologische processen

Maria Schenk

  Onderzoeksoutput

  1676 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het doel van het onderzoek is het bestuderen van de relatie tussen positief en negatief affect en gezondheid tussen en binnen personen. Om de relatie tussen affect en fysiologische processen goed te begrijpen heeft een zogenaamde tijdsreeksanalyse de voorkeur. Hierbij volg je personen intensief over de tijd, dus je meet vaak en het liefst in de alledaagse omgeving. Helaas is het onhaalbaar om meerdere keren per dag bloed te prikken om de concentratie van biomarkers te kunnen bepalen. Gelukkig kunnen biomarkers ook bepaald worden in onder andere speeksel, nagels, haar en urine, oftewel non-invasief.
  We hebben de mogelijkheid biomarkers te meten in non-invasieve monsters verder onderzocht. Verder staat in het eerste deel van de dissertatie het online platform Physiqual beschreven. Dit is ontwikkeld om dagboekdata te combineren met fysiologische data, verzameld met wearables. In deel twee is er gekeken naar de associatie tussen affect, somatische symptomen en biomarkers. Dit is gedaan op groepsniveau en op individueel niveau in een intensieve (dagboek)studie.
  We hebben aangetoond dat het mogelijk is om de concentratie van specifieke biomarkers te meten in verschillende non-invasieve monsters, verzameld door deelnemers die hun dagelijkse routine bleven volgen. Tevens suggereren de bevindingen dat het hebben van positief affect een positieve invloed heeft op de gezondheidstoestand. Dit belang van positief effect werd aangetoond op zowel groepsniveau als op individueel niveau. Op individueel niveau waren de bevindingen echter erg gevarieerd, wat laat zien dat individuen van elkaar verschillen en resultaten gevonden op groepsniveau niet zomaar vertaald kunnen worden naar het individu.
  Vertaalde titel van de bijdrageAffect en gezondheid: Studies over de relatie tussen affect en fysiologische processen
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Rosmalen, Judith, Supervisor
  • de Jonge, Peter, Supervisor
  • Slaets, Joris, Supervisor
  Datum van toekenning12-jul.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9873-0
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit