Affrike es een groot lant, tmeeste deel es onbecant ......

D.E.H. de Boer

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)137 - 157
Aantal pagina's21
TijdschriftGroniek, Historisch Tijdschrift
Volume151
StatusPublished - 2001

Citeer dit