Afhankelijkheidswerk: pleidooi voor reflectieve zorgverleners in de verstandelijk gehandicaptenzorg

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)44-57
Aantal pagina's14
TijdschriftNTZ Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen
Volume30
StatusPublished - 2004

Citeer dit