Afkoop of vooruitbetaling van erfpachtcanons: hetzelfde, maar dan anders!

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 17 - 19
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volumenr. 10
StatusPublished - 2007

Citeer dit