Afname in zorggebruik van zwangeren en pas bevallen vrouwen in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost aan het begin van de coronapandemie. Factsheet 2: huisartsenzorg voor zwangeren en pas bevallen vrouwen.

Linda Dijkshoorn, C Rijpkema, L Ramerman, Maarten Homburg, N Bos, Gina Beugel, Feikje Groenhof, Nynke Schouwenaars, T olde Hartman, J Muris, Danielle Jansen, Esther Feijen-de Jong, R Verheij, Marjolein Berger, Lilian L. Peters

OnderzoeksoutputAcademic

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's9
StatusPublished - 23-jun-2021

Citeer dit