African Presidents and the International Criminal Court: A legal analysis of the African Union's concerns about the prosecution and trial of sitting heads of state and government

Abel Sibolt Knottnerus

Onderzoeksoutput

611 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft voor grote uitdagingen gestaan sinds de oprichting van het Hof in 1998. Een van de grootste uitdagingen tot nu toe is de zeer gespannen relatie van het Strafhof met Afrika. De vervolging van Afrikaanse Presidenten waaronder Omar al-Bashir (Soedan) en Uhuru Kenyatta (Kenia) hebben er toe geleid dat de Afrikaanse Unie het Strafhof is gaan zien als een bedreiging voor de stabiliteit en soevereiniteit van Afrikaanse staten. Recentelijk heeft de Afrikaanse Unie zelfs een gemeenschappelijke strategie ontwikkeld die Afrikaanse staten stimuleert om het Strafhof te verlaten. In reactie hierop heeft het Strafhof verschillende pogingen ondernomen om de Afrikaanse staten binnenboord te houden. Voor nu hebben deze inspanningen een verdere escalatie voorkomen. Tegelijkertijd heeft het Strafhof de onderliggende zorgen van Afrikaanse staten niet weggenomen.

In het proefschrift ‘African Presidents and the International Criminal Court’ analyseert Abel Knottnerus de kritiek van Afrikaanse staten op het Strafhof. Het proefschrift richt zich daarbij vooral op controversiële kwesties als de immuniteit van zittende staatshoofden en de moeilijke balans tussen vrede en vervolging. Wanneer kan een zittend staatshoofd zich beroepen op immuniteit voor het Strafhof? Op welke manieren kan het Hof een vredesproces proberen te beschermen? En hoe moet het Hof een verdachte behandelen die tijdens zijn strafproces ook als President blijft functioneren? Knottnerus behandelt deze en vele andere vragen in de context van het voortdurende verzet van de Afrikaanse Unie tegen het Strafhof.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Zwitter, Andrej, Supervisor
  • Fournet, Caroline, Supervisor
  • de Hoogh, André, Co-supervisor
Datum van toekenning8-jan.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
StatusPublished - 2018

Citeer dit