Afschaffing OZB. Herverdeeleffecten van de voorgenomen afschaffing van de OZB op woningen

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Uitgeverijs.n.
Volume140
Uitgave04
StatusPublished - 2002

Citeer dit