Afscheid van kolen(centrales): waar een wil is, is een wet?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

176 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nederland wil af van kolencentrales vanwege de grote bijdrage die zij leveren aan de Nederlandse CO2-uitstoot. Het wetsvoorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie ligt bij de Tweede Kamer en moet voor de uitfasering van kolen een juridische basis bieden. In dit artikel bespreken we de voor de kolencentrales toepasselijke reguleringskaders en gaan we in op de vraag in hoeverre de overheid juridische mogelijkheden heeft om elektriciteitsproductie
met behulp van kolen te verbieden ten koste van de bestaande rechten van de exploitanten.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)449-458
Aantal pagina's10
TijdschriftArs Aequi
Volume2019
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2019

Citeer dit