Afwijzing behoedt patiënt voor velerlei onheil - EPD: Dank u wel, Senaat

Anton J.M. Loonen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageRejection protects the patient from many calamities - Electronic patient record: Thank you, Senate
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)19
  Aantal pagina's1
  TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
  Volume146
  Nummer van het tijdschrift21
  StatusPublished - 27-mei-2011

  Citeer dit