Afwikkeling van Surinaams-Nederlandse nalatenschappen: welk recht is van toepassing?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-33
Aantal pagina's14
TijdschriftSurinaams Juristenblad : orgaan van de Surinaamse Juristen-Vereniging
Volume55
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2018

Citeer dit