Age and Emotions in Organizations

Susanne Scheibe, Frank Walter, Yujie Zhan

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TijdschriftWork, Aging and Retirement
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan.-2021

Citeer dit