AGE-DEPENDENT NORMAL VALUES OF HISTAMINE AND HISTAMINE METABOLITES IN HUMAN-URINE

E OOSTING*, JJ KEYZER, BG WOLTHERS, RJH SCHOLTIS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)307-310
Aantal pagina's4
TijdschriftAgents and actions
Volume23
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - apr-1988

Citeer dit