Age: Nuisance variable to be eliminated with statistical control or important concern?

Robbert Sanderman*, Jim C. Coyne, Adelita V. Ranchor

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)315-316
Aantal pagina's2
TijdschriftPatient Education and Counseling
Volume61
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jun-2006

Citeer dit