Age-related macular degeneration, glaucoma and Alzheimer's disease: amyloidogenic diseases with the same glymphatic background?

Peter Wostyn*, Veva De Groot, Debby Van Dam, Kurt Audenaert, Hanspeter Esriel Killer, Peter Paul De Deyn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4299-4301
Aantal pagina's3
TijdschriftCellular and molecular life sciences
Volume73
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusPublished - nov.-2016

Citeer dit