Age, the psychological contract, and job attitudes: a meta-analysis

P. Matthijs Bal*, Annet H. de Lange, Paul G. W. Jansen, Mandy E. G. van der Velde

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Originele taal-2Undefined/Unknown
  Pagina's (van-tot)44-72
  Aantal pagina's29
  TijdschriftGedrag & Organisatie
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - mrt-2010

  Citeer dit