Ageing in the neighbourhood: Creating caring communities and increasing liveability in Dutch neighbourhoods

G.H. Heins

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)53 - 62
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Urban Regeneration and Renewal
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2010

Citeer dit