Agglomeration Externalities and 1981-2006 Regional Growth in Brazil

V. Matlaba, M.J. Holmes, P. McCann, J. Poot

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)145 - 161
Aantal pagina's16
TijdschriftStudies in Regional Science
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2012

Citeer dit