Aggregates of the chlorophyll-binding protein IsiA (CP43 ') dissipate energy in cyanobacteria

J.A. Ihalainen, S. D'Haene, N. Yeremenko, H. van Roon, A.A. Arteni, E.J. Boekema, R. van Grondelle, H.C.P. Matthijs, J.P. Dekker, Sandrine D’ Haene

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

78 Citaten (Scopus)
419 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10846 - 10853
Aantal pagina's8
TijdschriftBiochemistry
Volume44
Nummer van het tijdschrift32
DOI's
StatusPublished - 2005

Citeer dit