Verouderen en Gender in Tanzania: Het blootleggen van de culturele schema’s, samenhang van identiteiten en het verouderen van het lichaam

Sylivia Karen Rutagumirwa

  Onderzoeksoutput

  722 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De betekenissen die aan veroudering worden toegeschreven, zijn cultuurspecifieke en gendergerelateerde constructies. Deze doctoraatsthesis verschaft nieuwe kennis over de culturele aspecten van oudere Tanzanianen, over hun ervaring met het ouder worden en over hun genderidentiteit op latere leeftijd. Een gefundeerde theorie benadering werd gebruikt om de opkomende thema’s te analyseren. Gegevens werden verzameld via diepgaande interviews en focusgroep-discussies waarbij zowel oudere mannen als vrouwen in Tanzania betrokken waren. Bevindingen wijzen erop dat mensen worden verworven en geïnternaliseerd op jonge leeftijd door culturele aspecten (zoals culturele schema’s, scripts en habitus) en culturele socialisatie activiteiten in het latere leven, hun gedachten, perceptie en gedrag vormgeeft. De bevindingen onthullen specifiek dat oudere volwassenen in deze studie het heersende culturele schema of intergenerationele zorg gebruiken om hun zorgbehoeften en -ervaringen te interpreteren. Het blijkt ook dat gender-prestaties veranderen door de leeftijdsgerelateerde achteruitgang van het lichaam, dat is de drijvende factor voor ‘het doen van gender’, evenals een lage sociaaleconomische status. De bevindingen tonen aan dat het aannemen van gender-getypeerde rollen een belangrijke factor speelt in de vorm van status, respect en macht. De discrepantie tussen de ervaringen van veroudering en de geïnternaliseerde biologische aspecten van de processen van zelf-identificatie voor ouderen, en niveaus van emotionele stress kunnen hun welzijn bedreigen.
  Vertaalde titel van de bijdrageVerouderen en Gender in Tanzania: Het blootleggen van de culturele schema’s, samenhang van identiteiten en het verouderen van het lichaam
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hutter, Inge, Supervisor
  • Bailey, Ajay, Co-supervisor
  • Fokkema, Tineke, Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning5-jul-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-6295-994-1
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit