Agnita Feis: dichter en beeldend kunstenaar zonder oeuvre: Pacifisme voor alles

Hans Renders, Sjoerd van Faassen

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  47 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)66-92
  Aantal pagina's26
  TijdschriftZacht Lawijd
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit