Agricultural extension: Building capacity and resilience in rural industries and communities

W. Hunt, F. Vanclay, C. Birch, J. Coutts, J. Flittner, B. Williams

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)112 - 127
Aantal pagina's11
TijdschriftRural Society
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2011

Citeer dit