Agricultural tenancy law in the Netherlands today: Reason for a party?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)83-87
Aantal pagina's5
TijdschriftCEDR Journal of Rural Law
Volume2017
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit