Airborne occupational exposures and the incidence of airway obstruction in the Lifelines Cohort Study

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume56
Nummer van het tijdschriftsuppl 64
DOI's
StatusPublished - 7-sep-2020

Citeer dit