Airborne occupational exposures and the risk of developing respiratory symptoms and airway obstruction in the Lifelines Cohort Study

Md Omar Faruque, H Marike Boezen*, Hans Kromhout, Roel Vermeulen, Ute Bültmann, Judith M Vonk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
30 Downloads (Pure)

Zoekresultaten