Airway Collapse Mimicking Bronchial Tumor

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E99
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume207
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 15-jun.-2023

Citeer dit