Akrasia as a character trait

Paulien Juliana Snellen

Onderzoeksoutput

705 Downloads (Pure)

Samenvatting

Stel, je bent van oordeel dat je het beste zuinig met water kunt omgaan, maar toch blijf je telkens weer langer onder de douche staan dan je zelf goed vindt. Dan handel je akratisch, dat wil zeggen, tegen je eigen oordeel in. In de filosofie genereert akrasia twee problemen. Hedendaagse filosofen benaderen akrasia vooral als logische puzzel. Hoe kan iemand op het moment van handelen het ene vinden en toch het andere doen? In de klassieke oudheid en middeleeuwen zagen filosofen akrasia echter vooral als moreel probleem. Ze beschouwden akrasia bijvoorbeeld als een karaktertrek die iemand verhindert om een goed leven te leiden. Ik claim dat het ook in hedendaagse filosofische discussies vruchtbaar is om akrasia als karaktertrek op te vatten.

De hedendaagse literatuur over akrasia richt zich vrijwel alleen maar op de logische puzzel hoe een singuliere en geïsoleerde akratische handeling mogelijk is. Dit proefschrift is bewust niet bedoeld als een bijdrage om deze logische puzzel op te lossen. Hoewel het een interessant filosofisch probleem is, laat het ook een belangrijk aspect buiten beschouwing: het is namelijk mogelijk en zelfs typisch voor mensen om herhaaldelijk tegen hun eigen oordeel in te handelen. In dit proefschrift concentreer ik me daarom op akrasia als een karaktertrek. Voortbordurend op het werk van Aristoteles laat ik zien dat het heel waardevol is om akrasia als karaktertrek te beschouwen, omdat we op die manier recht kunnen doen aan de repetitieve aard en morele status van akrasia. Dit sluit aan bij alledaagse ervaringen van akrasia.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Kleingeld, Pauline, Supervisor
  • Peijnenburg, Jeanne, Supervisor
Datum van toekenning19-mrt-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0401-1
Elektronische ISBN's978-94-034-0400-4
StatusPublished - 2018

Citeer dit