Albanian State aid legislation and coherency with EC legislation

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)45-65
Aantal pagina's21
TijdschriftAlbanian Journal of Politics
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit