Alchemie: De Fascinatie voor het Verborgene

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageAlchemy: Fascination for the Occult
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)247-255
TijdschriftGroniek. Historisch Tijdschrift
Volume163
StatusPublished - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit