ALCL3 SIGMA-COMPLEXES OF CYCLOBUTADIENES

PBJ DRIESSEN, H HOGEVEEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1193-1200
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of the American Chemical Society
Volume100
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1978

Citeer dit