ALCOHOL, DISEASES OF ALCOHOLICS AND ALCOHOLIC LIVER-DISEASE

CH GIPS*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Review articleAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)83-90
Aantal pagina's8
TijdschriftNetherlands Journal of Medicine
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1978

Citeer dit