Alcohol septal ablation: Improving the treatment of obstructive hypertrophic cardiomyopathy

Vertaalde titel van de bijdrage: Alcohol septum ablatie: Verbetering van de behandeling van obstructieve hypertrofische cardiomyopathie

Max Liebregts

  Onderzoeksoutput

  1200 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is de meest voorkomende overerfbare cardiale aandoening, aanwezig bij 1 op de 500 mensen. HCM wordt gekarakteriseerd door linkerventrikel hypertrofie en gaat vaak samen met (provoceerbare) obstructie van de linkerventrikel uitstroom baan. De eerstelijns behandeling van patiënten met een significante obstructie van de linkerventrikel uitstroom baan is met negatief inotrope medicatie (beta-blokkers, verapamil en disopyramide). In de 5-10% van de patiënten die ernstig symptomatisch blijven ondanks optimale medicamenteuze therapie is septale reductie therapie geïndiceerd, door middel van chirurgische myectomie of alcohol septum ablatie (ASA). ASA werd geïntroduceerd door Ulrich Sigwart in 1995 als een percutaan alternatief voor chirurgische myectomie. Omdat er door de intracoronaire injectie van alcohol een potentieel aritmogeen ablatie-litteken ontstaat, waren er veel zorgen over de veiligheid van ASA. In het polariserende debat over de rol van ASA dat volgde zijn de meeste argumenten gebaseerd op kortlopende follow-up studies. Het doel van deze thesis is om met behulp van lange-termijn resultaten 1) te kunnen beslissen over de rol van ASA binnen de behandeling van obstructieve HCM, ten opzichte van myectomie; 2) manieren te vinden om de uitkomst van ASA te verbeteren; 3) te onderzoeken welke patiënten baat kunnen hebben bij ASA, buiten de huidige ‘expert opinion’ richtlijnen om; en 4) ASA patiënten te betrekken bij huidige risicostratificatie-modellen voor de voorspelling van plotse hartdood.
  Vertaalde titel van de bijdrageAlcohol septum ablatie: Verbetering van de behandeling van obstructieve hypertrofische cardiomyopathie
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Harst, Pim, Supervisor
  • ten Berg, Jurrien M., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning26-feb.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0377-9
  Elektronische ISBN's978-94-034-0376-2
  StatusPublished - 2018

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Alcohol septum ablatie: Verbetering van de behandeling van obstructieve hypertrofische cardiomyopathie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit