Alcoholic liver disease: a matter of hormones?

H Moshage*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)130-133
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Hepatology
Volume35
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jul-2001

Citeer dit