Aldridge, A. Owen. Ed. Comparative Literature: Matter and Method. Urbana: University of Illinois Press, 1969. 334 p.

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewAcademic

Originele taal-2Perzisch (Iran, Islamitische Republiek)
Pagina's (van-tot)170-173
Aantal pagina's4
TijdschriftComparative Literature Journal of the Academy of Persian Language and Literature
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit