Alert op leverschade bij slikken agomelatine: Antidepressivum kan ernstige hepatotoxiciteit geven

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageAlert on liver injury in swallowing agomelatine: Antidepressant agent may give severe hepatotoxicity
  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftPharmaceutische Weekblad Wetenschappelijk Platform
  Volume148
  Nummer van het tijdschrift13
  StatusPublished - 29-mrt-2013

  Citeer dit