Alexithymia and Cutaneous Disease Morbidity: A Systematic Review

Alexis Holmes*, Pooja Marella, Carlos Rodriguez, Donald Glass II, Katharina S. Goerlich

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    Onderzoeksoutputpeer review

    5 Citaten (Scopus)
    14 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten