Alfaville, or the Utopics of Mel Bochner

E.C.H. de Bruyn

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  551 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)76-111
  Aantal pagina's36
  TijdschriftGrey Room
  Volume10
  Nummer van het tijdschriftWinter
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit