Algemeene beschouwingen over Barker's "Principle of simplest indices"

Willem Jacob van Weerden

Onderzoeksoutput

88 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een probleem, dat vooral in de organische chemie dikwijks voorkomt, is het vinden van de naam van een gegeven onbekende stof. Is deze stof nog niet eerder gemaakt, dan moet de weg van de volledige analyse worden gevolgd, waarbij dus achtereenvolgens de verhoudingsformule, de moleculaire formule en de structuurformule worden bepaald. ... Zie: Inleiding
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Jaeger, F, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning2-nov-1938
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1938

Citeer dit